Красногвардійський район. КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ТВОРЧОСТI» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

   

Центр науково-технiчноi творчостi

 

   Комунальний позашкiльний навчальний заклад

«Центр науково-технiчноi творчостi» Днiпропетровськоi мiськоi ради

 

 

Центр науково-технічної творчості існує з 1969 року. Керуючись Конституцією України, Законом України "Про освіту", "Про мову"' концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти, концепцією позашкільної освіти та виховання, державними і національними програмами "Освіта України XXI сторіччя". Робота ЦНТТ направлена на забезпечення потреб особистості в самореалізації, підвищення інтелектуального, фізичного, емоційного рівня вихованців шляхом їх участі у різних видах самостійної творчості діяльності, пошук, розвиток та підтримку юних талантів, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та молоді повного процесу, проводиться методична робота над вдосконаленням навчальних програм та навчально-виховного процесу форм і методів, робота з обдарованими дітьми. Вся виховна робота спрямована на пізнання морально-духовного укладу дітей з метою становлення і розвитку у гуртківців позитивного національно-свідомого досвіду життя.

 

КПНЗ «Центр науково-технічної творчості» ДМР працює за бюджетні кошти

 

Наша ємблкма

 

 

Наше гасло                           Діти!

                                            Техніка!

                                          Творчисть!